O nás

História spoločnosti

Spoločnosť ADIVIT spol. s r.o., bola založená v roku 1995 v Nitre kde aj do súčasnosti pôsobí. Rekonštrukciou roľníckeho mlyna  a s prístavbou budovy s dvomi výrobnými halami a sociálnym zázemím, vzniklo centrum pre výrobu, balenie a distribúciu zmesí pre potravinársky priemysel.

Predmetom činnosti spoločnosti ADIVIT spol. s r.o. je hlavne vývoj, vo vlastných laboratóriách, výroba v moderne vybudovanej prevádzke v Šintave a distribúcia potravinárskych aditívnych zmesí a dodávka pomocných surovín vlastným rozvozom pre potravinárske, najmä pre pekárske a mäsiarske prevádzky prevažne na území Slovenskej republiky.

Od začiatku existencie konatelia firmy a jej riadiaci pracovníci kladú dôraz na kvalitu finálnych výrobkov a používanie zdravých surovín v zmysle pravidiel HACCP /“Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov“ – systém zameraný na zaistenie bezpečnosti potravín/.

Hlavným cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníka a za tým účelom spoločnosť Adivit spol. s r.o. investovala do vybudovania rozsiahlych  podnikových laboratórií, v ktorých sa monitoruje celý priebeh výroby potravinárskych zmesí, ovocia a ovocných výrobkov od nákupu surovín až po distribúciu finálnych výrobkov ku konečným užívateľom.

V nasledujúcom období si spoločnosť Adivit spol. s r.o. kladie za cieľ upevniť svoje postavenie na domácom trhu, pri udržaní všetkých kvalitatívnych znakov vo svojich výrobkoch.

Od roku 2004, kedy boli spoločnosťou vysadené prvé ovocné stromy, spoločnosť Adivit spol. s r.o. diverzifikovala aj do ovocinárstva. Postupne vysadila 10 ha sad, v roku 2012 postavila sklad s ULO riadenou atmosférou holandskej výroby na 500 ton ovocia, aj s triediacou linkou tiež holandskej výroby na triedenie ovocia s kapacitou 2,5 tony ovocia/hod. V roku 2016 postavila prevádzku na spracovanie ovocia na ovocné šťavy, ovocné pyré a ovocné marmelády a lekváre.

Ovocné šťavy, ovocné pyré, ovocné marmelády a lekváre  sú určené nielen pre spracovanie v potravinárskom priemysle, ale aj pre malospostrebiteľský trh.

Výrobky pre malospostrebiteľský trh tvoria samostatnú zvlášť sledovanú časť v spoločnosti Adivit spol. s r.o. kde od  pestovania ovocia, po jeho spracovanie do finálnej podoby sa kladie dôraz na kvalitu a zdravotnú nezávadnosť.

Hlavným cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníka a za tým účelom spoločnosť Adivit spol. s r.o. investovala do vybudovania rozsiahlych  podnikových laboratórií, v ktorých sa monitoruje celý priebeh výroby potravinárskych zmesí, ovocia a ovocných výrobkov od nákupu surovín až po distribúciu finálnych výrobkov ku konečným užívateľom.

V nasledujúcom období si spoločnosť Adivit spol. s r.o. kladie za cieľ upevniť svoje postavenie na domácom trhu, pri udržaní všetkých kvalitatívnych znakov vo svojich výrobkoch.