Názov projektu: Rozvoj zručností zamestnancov v spoločnosti ADIVIT spol. s r.o.

Názov projektu: Rozvoj zručností zamestnancov v spoločnosti ADIVIT spol. s r.o. Kód projektu:    NFP312081CKI4   Operačný program:   Operačný program Ľudské zdroje Typ projektu:             Dopytovo – orientovaný projekt Doba realizácie:         12/2022 – 11/2023 Prijímateľ:                  ADIVIT, spol. s r.o. Kód výzvy:                 OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01- Rozvoj zručností na podporu trhu práce Cieľ projektu:   Cieľom…